Teniška šola

OPIS in CILJI:

Teniška šola je del in osnova delovanja v Teniškem klubu Krško. Najmlajši se v starosti 4-5 let  najprej vključijo TENIŠKI VRTEC ter kasneje v MINI ŠOLO TENISA, ki poteka v obdobju 5-7 let. Vadba, v tem starostnem obdobju, je naravnana predvsem k urjenju različnih gibalnih nalog in vadbe teniških veščin skozi igro.
 
Sledi obdobje MIDI ŠOLE TENISA (7-9let), kjer se otroci udeležijo posameznih tekmovanj v igranju MINI in MIDI tenisa s prilagojenimi pravili. Udeležba na turnirjih je dobra osnova za kasnejše tekmovalne izzive. Prehod je postopen skozi klubske turnirje, serijo DTS in šele v zadnji fazi pride do prehoda na TZS turnirje. V starosti 10 let se odvije prične s treningi na velikem teniškem igrišču z zelenimi žogami - TENIS 10.

Naslednji korak je prehod na pravo teniško žogico in vstop v TEKMOVALNI TENIS, ki se zgodi v starosti 11-12let, ko se otroci udeležujejo tekmovanj po Sloveniji.  V višjih starostnih kategorijah 13-16let in po 17. letu, pa sledi večji obseg treningov in postopen prehod na mednarodne turnirje.
 
Ker vsi ne želijo tekmovati, klub ponuja tudi možnost rekreativne vadbe pod strokovnim okriljem naših trenerjev.
 
Skozi vsa obdobja pa ponujamo individualno vadbo s trenerjem, kjer lahko mladi še dodatno izpopolnjujejo svojo teniško igro.
 

Cilji Teniške šole Krško:

  • spoznati osnove športnega življenj
  • dvigniti priljubljenost za teniško igro
  • skozi druženje in zabavo spoznati teniško igro, pravila, tekmovanja
  • priučiti se veščin teniških udarcev, gibanj, tehnik, taktik
  • razvijati delovne navade v tenisu in športu
  • pridobivati izkušnje na teniških tekmovanjih

Vsebine Teniške šole Krško:

  • program A (usmerjenost v tekmovalni tenis)
  • program B (usmerjenost v rekreativni tenis)
  • individualni programi treniranja (dogovor s trenerjem in klubom)
  • teniški tečaji (za odrasle in otroke - začetni, nadaljevalni)

Za vpis v teniško šolo in vse nadaljne informacije pokličite: 

Saša Božović - 031 647 338
Andrej Hovelja - 031 688 058

Naši partnerji